2022-03-10

Omtanke

Vi är med och stödjer Act Svenska kyrkan som agerar för Ukraina. Med tanke på det akuta läget som råder har vi valt att bidra för att stötta de humanitära insatserna som genomförs. Behoven är stora och ACT-alliansen är på plats i Ukraina och grannländerna för att bistå befolkningen.

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete för Ukraina på deras hemsida