Besöks- och postadress:
Krokslätts Torg 5
431 37 Mölndal

Telefon: 031-708 29 50

e-post vid försäljningsärenden: sales@eniac.se

e-post till vår supportavdelning: support@eniac.se

e-post gällande övriga ärenden: info@eniac.se