Med Aveny Diarium erbjuds möjlighet att diarieföra inkommande, utgående och upprättad post. Programmet bygger på tre rutiner: Postlistan, Ärenden och Dokument, för att hålla reda på registrerade handlingar. Med ett processflöde blir det enkelt att registrera handlingarna som får ett automatiskt tilldelat ärendenummer. Till varje handling går det att koppla filer för att skapa åtkomst till dokumenten digitalt. Både handlingar, ärenden och filer är sökbara och går att ta ut i rapportform eller skicka via e-post. Programmet är anpassningsbart och möjliggör diarieföring i flera diarier. Med hjälp av behörighetsstyrning bestämmer ni själva vilka användare som ska ha tillgång till vilka diarier. 

Aveny Diarium är ett rättframt program som på ett okonstlat sätt erbjuder den funktionalitet som krävs för att diarieföringen ska kännas enkel och hanterbar.