GDPR-register i Aveny är ett omfattande systemstöd för att kunna följa dataskyddsförordningen. Varje enhet har eget ansvar för hantering av personuppgifter och med hjälp av denna rutin kan lagkrav och Svenska kyrkans bestämmelser enkelt följas. I programmet finns förarbetade beskrivningar och förslag på hantering av varje personkategori, som ni kan anta, justera eller välja att inte använda. När ett gallringsbeslut har registrerats startar den automatiska gallringen. Därefter bevakar Eniac att gallringen sker löpande och på ett korrekt sätt.