Med AVENY Fakturering erbjuder vi ett funktionellt faktureringsprogram med bland annat en avancerad behörighetsstyrning, flexibelt artikelregister och datumrelaterade prislistor.

Aveny Fakturering är integrerat med övriga Aveny program och samverkar med bland annat Aveny Grav (debitering av skötselåtgärder) och Aveny Bokning (debitering av aktiviteter). Alla händelser bokförs automatiskt i Aveny Ekonomi.

Programmet hanterar flera fakturaformat och layouter. Integrationen med Svenska kyrkans fakturaväxel möjliggör en mycket kostnadseffektiv distribution av e-fakturor och central utskrift av fakturor. Funktion för lokal utskrift finns också. Integration med Kommunikatorn gör att adresser till privatpersoner alltid är uppdaterade.

I Aveny hanteras även den inomkyrkliga faktureringen på ett enkelt sätt. Integration med KOB, Svenska kyrkans kollekt- och betalsystem, och möjlighet till årlig uppdatering av Svenska kyrkans organisationstregister medför en snabb och korrekt digital fakturering av aktuella pastorat, församlingar och stift.

AVENY Kundreskontra är ett hjälpmedel för att administrera och bevaka kundfakturor. Programmet är tätt integrerat med övriga Avenyprogram.

Aveny Kundreskontra hanterar även fasttidsavtal och avräkningsavtal för gravskötsel. För avräkningsavtal finns möjlighet att påföra tillgodoränta, kontoställningen redovisas på tydliga saldobesked. Uppräkning av fasttidsavtal hanteras med automatik. Med programmet går det enkelt och smidigt att läsa in OCR-betalningar direkt från bankerna, Bankgirot och Plusgirot.

Avstämningsrutinen hjälper dig att enkelt hitta och åtgärda eventuella differenser mellan kundreskontra och huvudboken.

I rutin Kundfakturaanalys kan kundfakturor analyseras och bevakas. Rutinen söker upp och visar fakturor som är obetalda per ett visst angivet datum. För de fakturor som visas finns totalsummor för fakturerat belopp, betalt belopp och hur stor fordran som återstår.