Med Aveny Musik erbjuds ett hjälpmedel och god kontroll över notarkiv och framföranden. Programmet är byggt kring ”Musikbasen” som innehåller över 100 000 musikstycken och samlingar. Databasen går att komplettera med egna musikstycken och som stöd finns hjälpregister i form av författare, musikgrupper, förkortningar och framföranden. 

Med Aveny Musik utnyttjas musikinformationen på ett effektivt sätt och skapar överblick i notarkivet samt möjlighet att följa upp hur och när noterna har använts.