Aveny myCarta är ett komplett verktyg för användarvänlig och kraftfull presentation och redigering av all geografisk information inom kyrkogårdsförvaltningen.

Programmet är ett effektivt tillägg till Aveny Grav som ger hela organisationen enkel tillgång till kart- och registerinformation. Stort fokus har lagts på att göra programmet lättanvänt för alla typer av användare. Aveny myCarta har även verktyg för producerande av kartinformation till enklare ”kartvisualiseringar” för webb samt kartfönster i Aveny.

WebAveny myCarta kombinerar digitala kartor och avancerade sökningar från Aveny Grav för lätt administration ute på kyrkogården. Efter att ha sparat teman såsom ”lediga gravar för gravvisning” eller ”vanvårdade gravar” i Aveny Grav kan du med WebAveny myCarta öppna dessa direkt i din surfplatta eller smartphone. När du väljer ett tema för en kyrkogård eller ett kvarter får du upp en tydlig kartbild med färglagda gravar. Informationen i WebAveny myCarta är alltid aktuell, om någonting ändras i Aveny Grav uppdateras det direkt. Med WebAveny myCarta kan du med enkla verktyg göra markeringar och noteringar i kartan ute på kyrkogården som du sedan kan arbeta vidare med på kontoret.

Läs mer hos vår samarbetspartner Aveki