Med Aveny Grav erbjuder vi ett modernt hjälpmedel för administrationen kring kyrkogårdar. Fullständig gravbok inklusive uppgifter från tidigare upplåtelseomgångar. Skötselåtgärder per gravplats. Debitering av gravskötsel i form av vanlig faktura eller olika typer av avräknings– och fasttidsavtal.

Flexibla sök– och urvalsmöjligheter innebär möjlighet att hitta en gravplats även om den tillgängliga informationen är knapphändig. Kraftfulla funktioner för uttag av gravplats– och gravsättningsstatistik. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations blankettarkiv medföljer programmet.

Genom integration med Kommunikatorn hålls adresser aktuella. Integrationen med Bokning, Bisättning och Kremationsjournal gör att man slipper dubbelregistrering och att onödiga felkällor undanröjs.

Med WebAveny Grav erbjuds ett komplement som gör gravboken tillgänglig från mobila enheter såsom handterminaler, surfplattor och mobiltelefoner. 

Flexibla sök- och urvalsmöjligheter innebär möjlighet att hitta en gravplats även om den tillgängliga informationen är knapphändig. Du får snabb fram all tillgänglig information om respektive gravplats såsom uppgift om gravsatta, gravrättsinnehavare, skötsel, tidigare upplåtelseomgångar med mer.