SvenskaGravar är en enkel men kraftfull söktjänst på nätet för nationell sökning av gravsatta.

SvenskaGravar ger allmänheten och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet. Idag finns det samlat information om närmare 3 miljoner gravsatta på Svenskagravar.se

Förutom sökfunktionen finns det också möjlighet att se en kartbild i de fall då sådan finns. 

Kyrkogårdsförvaltningarna runt om i landet kan ansluta sig till tjänsten och vår förhoppning är naturligtvis att den skall användas i så stor utsträckning att alla vill vara med och bidra med material från gravböckerna.

Läs mer om möjligheten att koppla en karta till svenskagravar.