SvenskaGravar är en enkel men kraftfull söktjänst på nätet för nationell sökning av gravsatta som kyrkogårdsförvaltningar kan ansluta sig till.

SvenskaGravar ger allmänheten och andra intressenter kostnadsfri tillgång till att söka i databaser med information om gravar och gravsatta på ett stort antal kyrkogårdar runt om i landet. Idag finns det samlat information om över 3 miljoner gravsatta på svenskagravar.se

Förutom sökfunktionen finns det också möjlighet att se en kartbild i de fall då sådan finns. 

Läs mer om möjligheten att koppla en karta till SvenskaGravar.