Aveny Budgetmodul är ett stort stöd i er budgetprocess och förenklar budgetarbetet på flera sätt. Modulen bygger på att en arbetsbudget skapas för budgetåret. Arbetsbudgeten består av tre delar:

  • personalkostnader,
  • övriga kostnader och intäkter samt
  • kapitalkostnader.

Aveny Budgetmodul är en option till, och helt integrerad med Aveny Ekonomi. Genom integration med Flex HRM, HRM Software eller Hogia Kyrklöns anställdaregister får du tillgång till all aktuell och historisk information som behövs för att enkelt budgetera lönekostnader, lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter, semesterersättningar och andra särskilda ersättningar. Här registreras även hur lönekostnaderna ska fördelas, till exempel per verksamhet. Denna fördelning kommer sedan att ligga till grund för hur de faktiska lönekostnaderna bokförs. Tillfälligt anställda som exempelvis artister och säsongsanställda kan budgeteras för hela grupper av anställda.

För övriga kostnader och intäkter är det möjligt att exportera ut avgränsade delar av budgeten till respektive budgetansvarig i särskilt anpassat Excel-format och sedan importera resultaten då dessa fyllts i. Övriga kostnader och intäkter registreras in som budgetrader.

Tack vare integrationen med Aveny Anläggningsredovisning kan avskrivningar och internränta beräknas och importeras.

Önskad information om till exempel utfall och budget innevarande och föregående år erhålls direkt. Du kan välja att budgetera detaljerat eller på en mer övergripande nivå. Via så kallad summeringsmodeller kan arbetsbudgeten analyseras ur önskat perspektiv, till exempel för hela pastoratet, per församling, på verksamhetsnivå eller kontonivå.

Det är också möjligt att skapa planbudget för kommande år utifrån arbetsbudgeten.