Aveny Budgetmodul är ett stort stöd i er budgetprocess och förenklar budgetarbetet på flera sätt. Modulen bygger på att en arbetsbudget skapas för budgetåret. Arbetsbudgeten består av tre delar, personalkostnader, övriga kostnader och intäkter samt kapitalkostnader. Aveny Budgetmodul är en option till, och helt integrerad med Aveny Ekonomi. Genom integration med Flex HRM eller Hogia Kyrklöns anställdaregister får användaren tillgång till all aktuell och historisk information som behövs för att enkelt budgetera lönekostnader, lagstadgade och avtalsenliga sociala avgifter, semesterersättningar och andra särskilda ersättningar. Här registreras även hur lönekostnaderna ska fördelas, t ex per verksamhet. Denna fördelning kommer sedan att ligga till grund för hur de faktiska lönekostnaderna bokförs. Tillfälligt anställda som t.ex. artister och säsongsanställda kan budgeteras för hela grupper av anställda. Övriga kostnader och intäkter registreras in som budgetrader. Önskad information om t ex utfall och budget innevarande och föregående år erhålls direkt. Du kan välja att budgetera detaljerat eller på en mer övergripande nivå. Via s k summeringsmodeller kan arbetsbudgeten analyseras ur önskat perspektiv, t ex för hela pastoratet, per församling, på verksamhetsnivå eller kontonivå.