Aveny är samlingsnamnet för ett affärssystem som vilar på en modern teknologisk plattform

Programmet är anpassat efter varje användares arbetsuppgifter. Det finns en webblösning som är så lättanvänd att några större förkunskaper inte krävs för att nyttja programmet.

Efter drygt 30 år som leverantör av IT-system till kyrkoförvaltningar är vi ett specialistföretag väl insatt i Svenska Kyrkans verksamhet. Därför har vi redan från grunden kunnat utveckla ett funktionellt fullmoget programpaket som innehåller en rad funktioner som är unika för den här verksamheten. Genom sin enkla, logiska uppbyggnad och effektiva avstämningsmöjligheter blir Aveny rena paradgatan för Er verksamhet.

Ett tydligt kvitto på att vi lyckats i vår strävan fick vi då Svenska kyrkan valde just Aveny-programmen vid upphandlingen av ekonomiprogram inom ramen för Ekonomitjänsten. Eniac Data har därmed erhållit ensamrätt att leverera program inom ramen för detta arbetssätt.

Integrationen mellan de olika programmen i programpaketet är långt driven. De flesta program kan dock användas helt separat om så önskas. Aveny håller också en öppen profil gentemot andra program och system, inte minst med Svenska kyrkans centrala system.