2023-06-16

Einar Ágústsson: konsult med fokus på församlingsverksamhet

Vår nya konsult Einar kommer direkt från en tjänst i församling och har många års erfarenhet av Svenska kyrkans arbete. Ett sommarjobb som vaktmästare vid Älvsborgs församling gav mersmak och det som startade som sommar- och helgjobb övergick till heltid. I sex år har Einar jobbat på bokningsexpedition och använt Aveny Bokning dagligen – ett program som han kommer att fortsätta fokusera på här hos oss.

Einar, som började på Eniac i slutet av mars, motiveras av att arbeta med människor och tycker att mötet med användarna är det allra roligaste. Som konsult ser Einar mycket fram emot att kunna besöka olika församlingar och pastorat och se hur de arbetar och använder Aveny. Att kunna lösa problem och hjälpa andra genom support och utbildning trivs han väldigt bra med. Att Einar dessutom har ett intresse för datorer och system gör att arbetet som verksamhetskonsult på Eniac passar honom utmärkt.