Med Aveny Bokning erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för bokning av kyrkliga handlingar och andra aktiviteter inom församlingen. Du får en god överblick över bokningsläget i en lättöverskådlig kalender och kan boka flera resurser samtidigt. Särskilda bokningsmallar för olika typer av aktiviteter underlättar registreringen.

Det finns även en tjänstgöringsmodul där man lägger in tjänstgöring och ledigheter för att underlätta vid bokningstillfället.

Aveny Bokning är tätt integrerat med Aveny Ekonomis faktureringsmodul för debitering av aktiviteter, lokaluthyrning och deltagaravgifter. KOB fakturor skapas lätt och smidigt m h a kyrkans organisationsregister som vi uppdaterar automatiskt vid årsskiften. Tack vare integrationen med Kommunikatorn hålls adresser alltid aktuella.

Från 1 jan 2020 exporterar vi automatiskt statistik från Aveny Bokning direkt till Svenska kyrkans analysdatabas.

Med WebAveny Bokning blir det möjligt att visa bokningssituationen för lokaler, personer och andra resurser, även för intressenter som inte har tillgång till Aveny via det lokala nätverket.

Det finns möjlighet att boka egen verksamhet och gudstjänster via WebAveny men det kräver en speciell behörighet. Det finns även möjlighet att ändra på och boka aktiviteter som skall visas på hemsidan men det kräver optionen Export till Nationella kalendern.

Viss inrapportering kan också ske. En vaktmästare kan exempelvis registrera antal kyrkobesökare och uppgift om kollekt, och därigenom hålla underlaget för kyrkostatistiken ajour.