Aveny Bisättningsjournal erbjuder ett program för att digitalt få fullständig kontroll över var kistor och urnor befinner sig och även följa hur den avlidne förflyttats.

Programmet är integrerat med Aveny Bokning, Grav och Kremationsjournal vilket innebär att registrerade uppgifter automatiskt förs över från bokade begravningar och gravsättningar till kremationsjournal och gravplatsregister.

Aveny Bisättning innehåller även en webbaserad del där transportörerna rapporterar alla in- och utcheckningar. Då begravningsbyrån/transportören lämnar in en kista eller urna loggas händelsen. En etikett med QR kod skrivs ut och den används sedan vid förflyttningar i systemet.

När transportören hämtar avliden, så väljer de varför kistan eller urnan hämtas, exempelvis ceremoni, kremering eller gravsättning. Programmet har flera inbyggda varningar, till exempel om kistan hämtas ut för gravsättning innan begravningen. Det finns också möjlighet att få varningar när en urna har blivit stående för länge i väntan på gravsättning.

Genom bisättningsjournalen finns även möjligheten att fakturera.