Med Aveny Bisättningsjournal erbjuds ett program för att digitalt få fullständig kontroll på var kistor och urnor befinner sig och även följa hur den avlidne förflyttats.

Programmet är integrerat med Aveny Bokning och Aveny Kremationsjournal vilket innebär att registrerade uppgifter automatiskt förs över från bokade begravningar och gravsättningar till kremationsjournal och gravplatsregister.

Aveny Bisättning innehåller även en webbaserad del där transportörerna rapporterar alla in- och utcheckningar.

Då begravningsbyrån/transportören lämnar in en kista eller urna loggas händelsen. Programmet använder sedan personnummer eller fosternummer för att följa alla händelser. En etikett med QR kod skrivs ut och den används sedan vid förflyttningar i systemet.

När transportören hämtar avliden, så väljer de varför kistan eller urnan hämtas, exempelvis ceremoni, kremering eller gravsättning. Programmet har sedan flera inbyggda varningar till exempel om ni hämtar ut kistan för gravsättning innan begravningen.