Många utnyttjar den kalenderfunktionalitet som finns i mobila enheter idag för att hålla koll på sina arbetsuppgifter. Aveny Bokning erbjuder automatisk export av bokningar till Outlook. Samtliga bokningar, som exempelvis begravningar, dop och vigslar m.m., exporteras med väsentliga uppgifter från Aveny Bokning till Outlooks kalender och därmed också den mobila kalendern. Om en aktivitet bokas i Aveny Bokning sker en dubbelbokningskontroll även mot Outlooks kalender.

Omvänt kommer även bokningar som görs i den mobila kalendern eller i Outlook att automatisk visas i Aveny Bokning och WebAveny Bokning. 

Privata bokningar i Outlook visas endast som upptagen tid i Aveny.