Fakturaattest i Nya Aveny gör det möjligt för dig att granska och godkänna leverantörsfakturor direkt i mobil, surfplatta eller dator. Som attestant får du vägledning att kontera inom ditt ansvarsområde och enligt församlingens regler. Konteringshjälpen är lättillgänglig och sökning kan göras både på siffror och benämning. Dessutom är det möjligt att titta på historik och välja kontering från tidigare attesterade fakturor.

Att bifoga ett dokument till en faktura är enkelt – fotografera och bifoga direkt i mobilen utan onödiga omvägar.

Snabbfiltrering och flexibelt kolumnval gör det enkelt att få en tydlig och anpassad överblick. Verktyget ger också fler urvalsmöjligheter för att underlätta sökning och analys vid uppföljning av leverantörsfakturor för exempelvis en specifik verksamhet eller projekt.

Reserv för reserv
Den nya frånvarohanteringen gör det möjligt att ange reserv för reserv. Med reservdelegering som ser till att det inte blir några stopp i attestflödet kan du lugnt vara ledig. Om din reserv också har semester eller är frånvarande går fakturan vidare till den valda reservens reserv.