Aveny Kremationsjournal erbjuder ett digitalt hjälpmedel för administration kring krematoriet. Journalföringen av kremationer går mycket enkelt och med en knapptryckning får du ut olika blanketter, såsom identitetsbevis, askkvitto och hämtning/frakt av urna. Ni kan själva vara med att utforma blanketterna efter egna önskemål.

Programmet är tätt integrerat med Aveny Bisättningsjournal som kan ta fram en lista med de avlidna hos er som har alla intyg som gör att de är klara att kremeras.

Kremationsjournalen integrerar även med Aveny Grav och Aveny Bokning vilket gör att uppgifter hämtas mellan programmen.

Du kan enkelt ta fram kremationsstatistik med uppgifter om församlingsbor och icke församlingsbor.

Möjlighet finns även att fakturera kremationsjournaler. Funktionen är då integrerad med Aveny Fakturering.