WebAveny Bokning innehåller också en särskild funktion för beställning av begravningar. Med denna kan man erbjuda begravningsbyråerna en 24-timmarstjänst och samtidigt förenkla och effektivisera själva bokningsprocessen.

Principen är att tillgängliga begravning- och gravsättningstider publiceras via internet. Efter inloggning med lösenord via WebAveny kan begravningsbyråer välja bland tillgängliga tider och beställa begravning/gravsättning.