Gravskötselbeställning via nätet är en funktion som kan användas av de förvaltningar som är anslutna till SvenskaGravar.se.

Beställningen sker via den gravplats som den anhörige sökt sig fram till via SvenskaGravar. Erbjuder förvaltningen möjligheten att beställa skötsel via nätet visas där en beställningsruta. Förvaltningen väljer själva vilken typ av skötsel som går att beställa via SvenskaGravar och på vilka gravar det är möjligt.

Funktionen skapar möjlighet för de anhöriga att i lugn och ro sitta ned och besluta kring skötsel på en tid som passar dem istället för att vara beroende av förvaltningens öppettider. Flertalet av de beställningar som läggs via SvenskaGravar.se inkommer tidiga morgonar, runt lunchtid, kvällar och helger och det är inte heller ovanligt att beställningar läggs mitt i natten. Här kan förvaltningen erbjuda öppettider dygnet runt.