Export till nationella kalendern är en tilläggsfunktion som gör det möjligt för användare av Aveny Bokning att publicera utvald bok­ningsinformation på den egna hemsidan.

Genom att använda denna funktion undviks onödigt dubbelarbete med kalendern samtidigt som dess innehåll kvalitetssäkras.

Komponenterna i Export till nationella kalendern är utvecklade för Aveny och WebAveny. Det innebär att vi kan erbjuda en unik integra­tion med Aveny Bokning. Funktionen är en del av Aveny med allt vad det innebär i fråga om kvalitet, support och framtida underhåll.

De aktiviteter som skall publiceras på hemsidan kategoriseras med de händelsetyper som Svenska kyrkan använder. Denna funktion finns i såväl Aveny som WebAveny och är behörighetsstyrd.

Exempelvis kommunikatören kan ha tillgång till en särskild rutin i Aveny Bokning (Annonseras) där alla registre­rade aktiviteter visas och där det går att publicera flera aktiviteter på en gång.