Aveny Bokning kan integreras med olika Styr- och reglersystem. När bokningar av aktiviteter görs i bokningskalendern erhålls en mängd information om när och hur länge lokalerna nyttjas. Styr- och reglersystemet frågar Aveny Bokning när en aktivitet finns bokad och får tillbaka information om plats och tid. Styrsystemet reglerar utifrån den informationen rätt temperatur i rätt tid.

Några leverantörer vi har ett samarbete med gällande denna funktion är:

JEFF Electronics i Mölndal, www.jeff.se

ROWS i Halmstad, www.rows.se

JADAAB i Östersund, www.jadaab.se