Aveny myCarta Drift och underhåll är ett tillägg till Aveny myCarta. Modulen är ett effektivt verktyg för planering över parkskötsel på kyrkogårdar. Här kan du lägga in trädinventeringar, vård- och underhållsplaner, och ärenden som uppkommer i drift. Drift och underhåll gör det möjligt att lägga upp ett ärende direkt i kartan och koppla det till den aktuella platsen. Till ärendet kopplas sedan en åtgärd – till exempel brunnsrensning, häckklippning eller föryngring. Åtgärderna kan kopplas till kalendern så att du lätt kan ta fram det som ska göras under den närmsta tiden.

Genom appen myCarta Go kan du klarmarkera befintliga ärenden medan de åtgärdas och lägga upp nya ärenden – direkt ute på kyrkogården.