Vi erbjuder ett toppmodernt hjälpmedel

Med AVENY Ekonomi erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för ekonomisk redovisning, planering, uppföljning och analys. Genom programmets lättillgängliga och intuitiva utformning spårar och sammanställer Du snabbt och enkelt ekonomisk information.

Förutom ett rikt utbud av rapporter anpassade för Svenska kyrkans verksamhet kan Du också själv bygga egna rapporter utformade efter dina egna önskemål. Ekonomirapporterna kan valfritt skrivas ut på skrivare, exporteras till Excel eller sändas via epost som PDF-filer efter fördefinierade sändlistor.

Tack vare ett finmaskigt behörighetssystem kan du styra så att varje befattningshavare endast blir behörig till den ”egna” verksamhetens bokföring. Genom att skapa anpassade rapporter som presenteras grafiskt visualiseras ständigt aktuell information för respektive verksamhetsansvarig.

AVENY Ekonomi är fullt integrerat med övriga Avenyprogram. Det innebär att Du alltid kan följa varje enskild bokföringstransaktion till dess ursprungshändelse. Programmet innehåller även rutiner för likviditetsplanering, budgetering, export/ import m m.

Med WebAVENY Ekonomi blir det möjligt att sprida information även till verksamhetsansvariga och övriga berörda, som inte har tillgång till Aveny via det lokala nätverket. Rapportansvarig sammanställer snabbt och enkelt ekonomirapporter till på förhand bestämda befattningshavare. Med kontoanalysen kan användaren dessutom söka information och spåra den ned till varje enskild verifikation.

Eftersom behörighet kan kopplas till kontoplanens olika begrepp blir respektive befattningshavare behörig till den ”egna” verksamhetens ekonomiska information.

AVENY Leverantörsreskontra är helt integrerat med Aveny Ekonomi och hanterar ankomstregistrering med attestbevakning, elektroniska fakturabilder och automatisk periodisering. Du får alltid aktuell information om i vilken fas leverantörsfakturan befinner sig. Med programmets utbetalningsrutin ser Du enkelt och smidigt till att betalningsuppdrag sänds till Plusgirot eller Bankgirot och att betalning sker på förfallodagen. Fakturor i främmande valuta betalas lika enkelt som fakturor i svenska kronor.

Avstämningsrutinen hjälper Dig att enkelt finna och åtgärda eventuella differenser mellan reskontra och redovisning.

Med WebAVENY Leverantörsreskontra erbjuds en effektiv hantering kan leverantörsfakturor. E-fakturor eller inskannade faktoror skickas ut mottagnings- och beslutsattestanter för attest. Därmed slipper man den osäkra hantering som det innebär att skicka runt pappersfakturor i organisationen. Hela attestförfarandet styrs upp med tydliga regler och onödig dröjsmålsränta undviks.

När leverantörsfakturan ankomstregistrerats skickas ett e-postmeddelande till attestanten som på så sätt blir uppmärksammad om att en faktura finns att attestera. Programmet ger också attestanten möjlighet att se tidigare attesterade fakturor och ger hjälp vid val av konteringar.

Elektronisk attest med WebAveny ger ett snabbare attestflöde och minskar hanteringskostnaden per faktura.