Med AVENY Ekonomi erbjuder vi ett toppmodernt hjälpmedel för ekonomisk redovisning, planering, uppföljning och analys. Genom programmets lättillgängliga och intuitiva utformning spårar och sammanställer du snabbt och enkelt ekonomisk information.

Förutom ett rikt utbud av rapporter anpassade för Svenska kyrkans verksamhet kan Du också själv bygga egna rapporter utformade efter dina egna önskemål. Ekonomirapporterna kan valfritt skrivas ut på skrivare, exporteras till Excel eller sändas via epost som PDF-filer efter fördefinierade sändlistor.

Tack vare ett finmaskigt behörighetssystem kan du styra så att varje befattningshavare endast blir behörig till den ”egna” verksamhetens bokföring. Genom att skapa anpassade rapporter som presenteras grafiskt visualiseras ständigt aktuell information för respektive verksamhetsansvarig.

AVENY Ekonomi är fullt integrerat med övriga Avenyprogram. Det innebär att Du alltid kan följa varje enskild bokföringstransaktion till dess ursprungshändelse. Programmet innehåller även rutiner för likviditetsplanering, budgetering, export/ import m m.

AVENY Leverantörsreskontra är helt integrerat med Aveny Ekonomi och hanterar ankomstregistrering med attestbevakning, elektroniska fakturabilder och automatisk periodisering. Du får alltid aktuell information om i vilken fas leverantörsfakturan befinner sig. Med programmets utbetalningsrutin ser du enkelt och smidigt till att betalningsuppdrag sänds till Plusgirot eller Bankgirot och att betalning sker på förfallodagen. Fakturor i främmande valuta betalas lika enkelt som fakturor i svenska kronor.

Avstämningsrutinen hjälper dig att enkelt finna och åtgärda eventuella differenser mellan reskontra och redovisning.