Om föreningen

Användarföreningens mål är att verka för förbättringar av Aveny genom att bevaka, påverka och samordna Aveny-användarnas intressen. Tillsammans och i samråd med Eniac ska föreningen arbeta för att förstärka användarperspektivet i förbättringar och utveckling av systemet.

Vi som utgör Eniacs användarföreningen är sju engagerade Aveny-användare med hög ambition som tror vi kan göra skillnad för oss alla som använder Eniacs Aveny.  Vår devis är ”Användare för användare”. Föreningen ser vi som en referensgrupp för att bevaka, påverka och samordna användarnas intressen i alla sammanhang hos Eniac, inom kanslistöd och ekonomiservice.

Nuvarande styrelse består av oss:

  • Patrik Samin, Kanslichef, Nederluleå församling
  • Hannele Lundberg, Administratör, Nederluleå församling
  • Heléne Samuelsson, Administrativ Chef, Borås pastorat
  • Carina Lundström, Ekonom, S:t Johannes församling
  • Pernilla Lundkvist, Ekonomiassistent, Lunds kyrkogårdsavdelning
  • Lena Andersson, Administrativ koordinator, Landskrona församling
  • Birgitta Hyttring-Lundqvist, Administratör, Forshaga församling


Ta del av Användarföreningens stadgar