Nyheter

Vi har nu fått återkoppling från Digitaliseringschefen Sara Duvner i frågan kring användarnas delaktighet i en kravbild för upphandling av nytt ekonomisystem. Hennes svar är att under förstudien som bedrevs förra året gjordes ett kravarbete tillsammans med representanter från stift, församlingar och pastorat. Under våren har kraven strukturerats och kompletterats med användarfall tillsammans med representanter från Göteborg, Växjö, Stockholm, Östersund och Skara. Kravspecifikationen är nu i stort sett klart och ska valideras under den här veckan. Upphandlingen är tänkt att gå ut i början av juni. /Patrik Samin, Ordförande

Ett nationellt erbjudande för elektroniska underskrifter inom Svenska kyrkan är under framtagning. Erbjudandet kommer att inkludera ett verktyg som uppfyller allmänna krav för avancerade elektroniska underskrifter. Det kommer i korthet att fungera integrerat i befintliga, nationella arkiv- och dokumenthanteringssystemet Public360 samt som fristående lösning. Kontaktperson för mer information är Harald Lövgren.

Just nu pågår arbete inom Kyrkokansliet att säkra den bästa lösningen för verksamheten som helhet. Som en del i detta behövs en djupare förståelse för konkret användning, volymer och behov av just elektroniska underskrifter. Ett antal utvalda enheter med spridning i landet och i storlek därför fått svara på några frågor kring vanliga dokument och volymer i respektive enhet. Min församling är en av de utvalda och jag har deltagit i undersökningen. /Patrik Samin, Ordförande

Under mars/april har ett årsbrev med inbetalningsunderlag för medlemskap skickats ut. Vi i föreningen hoppas på att så många som möjligt av er församlingar och pastorat som använder Eniacs system vill vara med och påverka genom att betala in medlemsavgiften på 200 kr och stötta föreningens arbete. Hälsningar Patrik Samin, Ordförande

Ny webbsida ”Nyheter” lanseras på föreningens webb. Här kan ni löpande ta del av vad som händer inom föreningen.

Ordförande och Vice ordförande deltar i Luleå Stifts IT dag och träffar den nya Digitaliseringschefen Sara Duvner inom Gemensamma funktioner. Vi frågar om utvecklingen kring digitala signaturer och Ekonomiservice arbetet med upphandling av nytt ekonomisystem. Hur tänker Ekonomiservice ta hänsyn till de praktiska användarnas krav på ett ekonomisystem? Digitaliseringschefen är tydlig med att hennes uppdrag är som hon uttrycker det ”Vända båten” som vi tolkar är att minska avstånden mellan oss användare och verksamhetens utveckling och IT.