Sammanträden

Styrelsens möten för 2023-2024 är den 8 december 2023, 29-30 januari, 15 februari, 18 mars, 13 maj, 9 september, 28 oktober samt den 20 november 2024.

Föreningens årsmöte äger rum i anslutning till Eniacs Användarmöte, som äger rum i Göteborg på Clarion Hotel Post den 21-22 november 2024.

Styrelsens handlingar

Här kan du läsa protokoll från Användarföreningens styrelse- och årsmöten. Kallelser och protokoll finns publicerade från tre år tillbaka. För att ta del av äldre handlingar, kontakta föreningen.

Kontakt

Har ni frågor eller funderingar kontakta i första hand Pernilla Lundkvist eller Patrik Samin så hjälper vi till att ta frågorna vidare till styrelsen och Eniac.

Ordförande
Patrik Samin
patrik.samin@svenskakyrkan.se
0920-27 70 12

Sekreterare
Heléne Samuelsson
helene.samuelsson@svenskakyrkan.se
033-17 94 09

Ledamot (Kontaktperson)
Pernilla Lundkvist
pernilla.lundkvist@svenskakyrkan.se
046-71 87 22

Ledamot
Birgitta Hyttring-Lundqvist
birgitta.hyttring-lundqvist@svenskakyrkan.se
054-87 55 02

Vice ordförande
Hannele Lundberg
hannele.lundberg@svenskakyrkan.se
0920-27 70 11

Kassör
Carina Lundström
carina.lundstrom@svenskakyrkan.se
08-508 886 55

Ledamot
Lena Andersson
lena.andersson2@svenskakyrkan.se
0418-574 53

Revisor
Per Bodemar
per.bodemar@svenskakyrkan.se, 031-761 93 28

Revisor
Karolina Granath
karolina.granath@svenskakyrkan.se, 013-20 50 03

Revisor
Linnéa Törnqvist
linnea.tornqvist@svenskakyrkan.se, 070-222 42 58

Valberedning
Magnus Evenseth
magnus.evenseth@svenskakyrkan.se, 031-731 85 02

Valberedning (sammankallande)
Yvonne Haag
yvonne.haag@svenskakyrkan.se, 0303-669 64

Valberedning
Roger Bergel
roger.bergel@svenskakyrkan.se, 026-17 05 09

Kundsidor

Under Kundsidorna/Användarföreningen går det att ta del av Eniacs uppföljning av vad som händer i verksamheten och utvecklingen av Aveny som sammanställs och presenteras i samband med Användarföreningens möten.

Kundsidorna kräver inloggning då det är information som enbart berör Eniacs kunder.

När en församling/ett pastorat blir kund hos Eniac och skriver ett Avtal 90 skickas ett följebrev med inloggningsuppgifter. Om uppgifterna saknas hos er, hör av er till Eniacs support. Eniac kontrollerar då att ni är kund hos dem, och skickar användarnamn och lösenord via mejl.

Klicka här för att komma till kundsidorna