Förslag och förbättring

Användarnas frågor, synpunkter och förslag på förbättring och utveckling är avgörande för föreningens arbete och ett bra komplement till Eniacs support. Det ger föreningen en bra bild över vad ni som användare tycker är viktigt och skapar tyngd för Eniacs prioriteringar. Här kan ni också komma med frågor eller övriga funderingar ni har över styrelsens arbete, systemutveckling och systemförbättringar.