Vår samarbetspartner VA-utveckling har bytt namn till Aveki

Men du kan vara lugn, allt annat är som vanligt. Du möter samma glada och härliga gäng – de förenklar bara och byter namn till Aveki.

Företaget grundades 2001 av nuvarande vd Anne Wolgast, Kent Alm och Bengt-Lennart Peterson. Med åren har företaget utvecklats och företagets produkter och tjänster innefattar nu ett bredare kundsegment jämfört med starten 2001. Från att endast ha varit inriktat på tekniska förvaltningar, riktar man sig nu mot kommuner och bolag som jobbar med VA och Energi, Kyrkoförvaltningar samt samhällsbyggnadsförvaltningar inom kommunen. Bolaget verkar även på den danska marknaden genom återförsäljaren LE34. Redan 2014 började man fundera över vad namnet VA-utveckling förmedlar och processen med att byta namn startade. 2019 togs beslut om ett namnbyte och den 7 september 2021 blev VA-utveckling alltså Aveki.

– Det är viktigt för oss att poängtera att vi fortsätter i precis samma anda som innan, lika flexibla, innovativa, familjära och glada som tidigare! Vi har bara bytt namn till Aveki, säger vd Anne Wolgast.

Vid support för Aveny MyCarta kontaktar du Avekis support: support@aveki.se