Användarträff 18 november 2021 kl. 09-12

Kursdatum: 20211118 Program (PDF)

Digital användarträff den 18 november kl. 09-12

Under förmiddagen kommer två presentationer och ett årsmöte att ske – lyssna och delta i alla tre eller välj de som är relevanta för dig

09:00 Inledning

 

09:15-10:00 Aveny Ekonomi
Under föredraget demonstreras Fakturaattest i Nya Aveny. Vi kommer att visa attestflöde med mottagnings- och beslutsattest, från både dator med stor skärm och från mobil enhet. Dessutom presenterar vi nyheter i Ekonomisk analys samt några tankar framåt kring andra delar av ekonomiprogrammen.

10:15-11:00 Aveny Grav, myCarta & Bokning
Visning av vår nya produkt WebAveny myCarta där det är möjligt att arbeta ”live” med temakartor direkt på surfplatta eller smartphone. Dessutom presenteras nyheter i Aveny Grav.

Vi ger även en kort presentation av hur Aveny Bokning hanterar löpande- och årsbaserad statistik och demonstrerar hur statistikrapporteringsfunktionen fungerar i Nya Aveny! Därutöver ges en liten sammanfattning av övriga nyheter i Aveny Bokning.

11:15-11:45 Användarföreningens årsmöte

För att ha rösträtt på årsmötet så krävs det att din förvaltning är medlem i Användarföreningen och det är en röst per förvaltning.

Det kostar 300 kr per förvaltning att bli medlem och anmälan skickas till helene.samuelsson@svenskakyrkan.se eller magnus.evenseth@svenskakyrkan.se

Användarföreningen är en fristående förening som utgör en kontaktyta för användarna av Aveny. Användare av Avenys olika program kan vända sig till Användarföreningen med synpunkter och önskemål. Det kan gälla support, programutveckling och annat.

Föreningen har regelbundna möten med ansvariga på Eniac där det tas upp frågor som är viktiga för Avenys användare. Det sker återkoppling till alla genom Användarföreningens protokoll och oftast även genom direktmejl till berörda användare.

___________________________________________________________________________________________________________

 

Anmäl dig här: 

Sista anmälningsdag är 15 november

Anmälan är stängd