Kom igång med bokföringsfil från KOB

En gång i månaden utför KOB, Svenska Kyrkans Kollekt- och Betalsystem, en clearing gällande inomkyrkliga transaktioner. Kund- och leverantörsfakturor hanteras i egna flöden i respektive reskontra. Från och med Aveny version 20.1 finns även ett programstöd för att hantera övriga transaktioner genererade av clearingen. Programstödet består av en ny rutin Bokföringsfil från KOB och ett nytt styrvärde KOB transaktionstyper under delprogram Ekonomi.

De förutsättningar och inställningar som krävs i Aveny för att funktionen ska fungera, vilket inkl. bokföringsgrupper, nummerserier och behörigheter, är delvis initierade men behöver kontrolleras och kompletteras så att de stämmer överens med hur ni arbetar på er enhet. En guide till inställningar hittar du HÄR.

När inställningarna är på plats är det dags att hantera bokföringsfilerna från KOB. I nedan utbildningsfilmer lär du dig hur du arbetar i de olika rutinerna.