2022-01-01

Anpassningar i Aveny för Inomkyrklig fakturering 2022

Justeringar i Aveny för inomkyrklig fakturering 2022-01-01

Från och med 2022 kommer den inomkyrkliga faktureringen (KOB) att behöva egna journal- och verifikationsnummerserier. Detta för att uppfylla kraven i momslagen att särskilja fakturering till externa kunder (omsättning) med inomkyrklig fakturering (tillhandahållande).

I Aveny kommer justeringar avseende nummerserier för 2022 eventuellt göras i er databas. En anpassning så att KOB-kunder ej längre är markerade för moms utförs också. Faktureringsgrupper för KOB spärras för moms.

För att fortsättningsvis ha möjlighet att korrigera moms från tidigare år läggs en separat faktureringsgrupp för korrigering till.

Till faktureringsgrupperna för KOB får endast artiklar utan moms knytas för att säkerställa momsfri fakturering, detta samt arbete med korrigeringar är uppgifter som behöver utföras på egen hand i er egen databas. Förmedla informationen till berörda kollegor.