2024-05-22

Vill ni komma igång med Aveny Plan B?

Nu släpper vi Aveny Plan B – en ny produkt som vi hoppas att ni aldrig kommer behöva använda. Med Plan B tar systemet automatiskt ut excelrapporter över den mest essentiella informationen i Grav, Bokning och Bisättningsjournal, och lagrar dessa i en extern molntjänst på svensk mark. Vid en eventuell krissituation kan ni komma åt rapporterna, så att ert arbete kan fortgå.

Klicka här för att läsa mer om Aveny Plan B, och för att anmäla ert intresse.