2020-01-10

Ekonomisk Analys

Ekonomisk Analys – nytt program för att presentera ekonomisk information

Nu levererar vi Ekonomisk Analys, det kompletta analysverktyget! Du når din ekonomiska information när du vill via webben. Se aktuell status för dina verksamheter, följ upp mot budget och jämför med tidigare perioder. Använd färdiga analysmallar eller ta fram och spara en egen analys på just det du behöver. Skriv ut snygga PDF-rapporter, exportera för vidare analys i Excel eller visa informationen som en graf.  Avenys stora utbud av standardrapporter anpassade för Svenska kyrkans verksamhet och era egendefinierade rapporter, följer också med som analysmallar i den nya rutinen.

Programmet har används en tid hos ett antal enheter och vi känner oss nu mogna att leverera programmet till samtliga stift, pastorat och församlingar som använder Aveny för sin redovisning.

För att komma igång med Ekonomisk Analys gör vi, mot en mindre avgift, ett installationsarbete. I övrigt är det endast kostnaden för utbildning som tillkommer. En förutsättning är dock att ni har licens för WebAveny Ekonomi. Om inte tillkommer en licensavgift för detta delprogram.

Vi rekommenderar utbildning på plats hos er. Vi kan då erbjuda en effektiv skräddarsydd utbildning anpassad efter just era förutsättningar.

Beställ tjänsten genom att klicka här INTRESSEANMÄLAN

Du kan också skicka ett e-postmeddelande till sales@eniac.se. Vi skickar därefter en offert och inväntar en beställning från er. Till enheter som inte har löst licens för WebAveny Ekonomi innehåller offerten även licenspriset och avgiften för programunderhåll alternativt programhyra.