Aveny Order/ Fakturering – Grundkurs halvdag – digitalt

Kursdatum: 20230207 Program (PDF)

Målet med kursdagen är att du ska få kunskap om hela faktureringsflödet från artikelregistrering till orderskapande och fakturering. Du ska känna till möjligheten att skicka fakturor via svenska kyrkans fakturaväxel för att effektivisera utskrifts- och distributionsmoment som ett alternativ till att skriva ut lokalt. Under kursdagen informerar vi om elektroniska kundfakturor via KOB och e-faktura till privat- och företagskunder. Vi visar hur orderregistrering går till i WebAveny, går igenom inbetalningsrutiner och hur information om kunder och fakturor kan sökas fram och tolkas.

Anmälan är stängd, för ev. sen anmälan skicka ett meddelande till kursanmalan@eniac.se