Årsavslutskonferens Aveny Grav – i Göteborg!

Kursdatum: 20231205 Program (PDF)

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med i Aveny Grav och hanterar årsskiftets rutiner i programmet samt för ekonomer som önskar få en inblick i vilka listor och avstämningar som kan/ska tas ut i Aveny Grav till årsbokslutet. Du kan välja att bara gå förmiddagen inkl. avslutning med lunch, eller att vara med hela dagen.

Under förmiddagen går vi igenom vad man ska tänka på vid ett årsskifte i Aveny Grav, demonstrerar hur underlag till årsbokslut och årsredovisning tas fram ur programmet.

Eftermiddagen behandlar nyheter och förändringar inom delsystemen Grav, Bisättningsjournal, Kremationsjournal, nyheter som berör begravning- och gravsättningsbokningar i Bokning samt statistikfunktioner och tips och tricks. Kursledare är Marie Palmér Aspkil och Elin Nyling från Eniac.

Mer information hittas i program (PDF)!