Förenkla parkskötseln på kyrkogården

Vår modul Aveny myCarta Drift och underhåll är ett effektivt verktyg för planering över parkskötsel på kyrkogårdar. Här kan varje användare lägga in trädinventeringar, vård- och underhållsplaner, och ärenden som uppkommer i drift. Drift och underhåll gör det även möjligt att lägga upp ett ärende direkt i kartan och koppla det till den aktuella platsen. Till ärendet kopplas sedan en åtgärd – t ex brunnsrensning, häckklippning eller föryngring. Åtgärderna kan kopplas till kalendern så att du lätt kan ta fram det som ska göras under det valda tidsintervallet.

Genom appen myCarta Go kan du klarmarkera befintliga ärenden medan de åtgärdas och lägga upp nya ärenden – smidigt och enkelt direkt ute på kyrkogården.

Intresseanmälan