2023-02-28

Vill du testa vår nya supportportal?

Registrera ditt supportärende här!

Vi håller fortfarande på att testa vår nya supportportal men i framtiden kommer vi att hantera alla ärenden som tidigare inkommit via vår växeltelefon eller support@eniac.se den här vägen. Ni som kör ekonomiprogrammen via Ekonomitjänsten ska precis som tidigare enligt avtal anmäla samtliga ekonomi-relaterade ärenden via kanslistöds serviceportal . Om ni även kör Avenys Grav- eller Bokningsprogram är ni välkomna att anmäla ärenden rörande dessa delprogram via vår supportportal.

Medan vi utformar supportsidan vill vi gärna ha er feedback. Registrera dig som användare eller skicka in ett ärende direkt utan att logga in! Ju mer information du anger, desto snabbare kan vi börja felsöka eller kontakta dig med en lösning.