Beställning av löpande statistik från Bokning

Automatisk export av rapporterad statistik från Aveny Bokning.

Den verksamhetsstatistik som Svenska kyrkan efterfrågar enligt ”Årsredovisningen av församlingsstatistik” och SvKB 2020:13 kan automatiskt exporteras från de bokningar som gjorts i Aveny Bokning. Läs mer om Svenska kyrkans arbete med inrapportering av verksamhetsstatistik här
Genom löpande rapportering finns det också möjlighet att följa statistiken kontinuerligt under året i det visualiseringsverktyg som Svenska kyrkan valt att arbeta med, Microsoft Power BI, beställ inloggning på Svenska kyrkans intranät.

I Aveny Bokning finns det stöd för automatisk export av den statistik som registrerats i systemet till statistikdatabasen. Det innebär att så snart ett besökarantal registrerats i Aveny Bokning, WebAveny Bokning eller Statistikrapporteringsappen landar siffran hos enheten för forskning och analys på nationell nivå.
För de mer årsbaserade posterna (tex insamlade medel, antal ledare och digitala gudstjänster) finns idag en lösning för att lämna in dessa via ett verktyg som kallas för share point men vi arbetar kontinuerligt med att uppdatera Aveny Bokning så att all statistik ska kunna rapporteras in därigenom.

För att Aveny Bokning ska kunna exportera den statistik som registreras behöver vissa förberedelser göras i systemet. Förberedelserna syftar delvis till att styra systemet att skicka korrekt statistik samt se till att systemet kopplar statistiken till rätt församling i de fall Aveny används av ett flerförsamlingspastorat. Alla inställningar görs i Aveny Bokning, inga inställningar behöver göras i WebAveny Bokning eller Statistikrapporteringsappen. Lär dig allt om inställningarna under vårt Webbinarie – Inställningar för Löpande statistik i Bokning, anmälan via kurssidorna.

När samtliga inställningar är gjorda i Aveny, funktionen är installerad och statistik rapporteras på aktiviteterna skickar Aveny över information till Analysdatabasen en gång i timmen från och med 1 januari 2022.

Funktionen ingår i Bokningsprogrammet men vi debiterar för installation och igångkörning, 1325 kr/h exkl moms, räkna med 1-2 timmar.
Observera att ni behöver ha optionen Prenumeration på postnummerkatalog, LKF-register samt Svenska kyrkans organisationsregister för att funktionen ska kunna fungera.

När vi tagit emot er beställning kommer du att få mer information om igångkörningen. Funktionen ingår i programunderhållet men installation debiteras enligt prislista 1325 kr/h exkl moms, 1-2 timmar.
Observera att ni behöver ha optionen Prenumeration på postnummerkatalog, LKF-register samt Svenska kyrkans organisationsregister för att funktionen ska kunna fungera.