Statistikrapportering

Automatisk export av rapporterad statistik från Aveny Bokning.

Det statistikprojekt som vi var en del av under 2019, resulterade i att vi nu erbjuder en ny lösning för de församlingar i Svenska kyrkan som vill byta till löpande insamling av statistik via sitt digitala lokalbokningssystem. Där kan den statistik som Svenska kyrkan efterfrågar enligt ”Årsredovisningen av församlingsstatistik” automatiskt exporteras från de bokningar som finns i programmet.

Syftet med funktionaliteten är att rapportera statistiken löpande till nationell nivå, istället för att sammanställa detta en gång per år. Genom löpande rapportering finns det också möjlighet att följa statistiken kontinuerligt under året i det visualiseringsverktyg som Svenska kyrkan valt att arbeta med, Microsoft Power BI.

När samtliga inställningar är gjorda i Aveny och statistik rapporteras på aktiviteterna skickar Aveny över information till Analysdatabasen en gång i timmen.

Funktionen ingår i Bokningsprogrammet men vi debiterar för installation och igångkörning, 1280 kr/h exkl moms 1-2 timmar.
Observera att ni behöver ha optionen Prenumeration på postnummerkatalog, LKF-register samt Svenska kyrkans organisationsregister för att funktionen ska kunna fungera.

När vi tagit emot er beställning kommer du att bli kontaktad av en konsult och få mer information om igångkörningen. Funktionen ingår i programunderhållet men installation och igångkörning debiteras enligt prislista 1280 kr/h exkl moms, 1-2 timmar.
Observera att ni behöver ha optionen Prenumeration på postnummerkatalog, LKF-register samt Svenska kyrkans organisationsregister för att funktionen ska kunna fungera.