Löpande statistikrapportering

När vi tagit emot er beställning kommer du att få mer information om igångkörningen. Funktionen ingår i programunderhållet men installation debiteras enligt prislista 1325 kr/h exkl moms, 1-2 timmar.
Observera att ni behöver ha optionen Prenumeration på postnummerkatalog, LKF-register samt Svenska kyrkans organisationsregister för att funktionen ska kunna fungera.