Lokala Avenyroller

Rollerna styr vilka rutiner och funktioner man är behörig till. Nedan beskrivs vilka behörigheter respektive roll har och vilken licens som krävs för denna behörighet. De lokala Avenyrollerna delas ut i Behörighetswebben för de förvaltningar som är med i GAS.

Aveny Bisättningsjournal

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i AvenyLicens
Aveny Bisättning AdministratörFull behörighet till Aveny Bisättningsjournal inkl. styrvärden. Behörig till samtliga faktureringsgrupper som avser Aveny Bisättning.Licens för Aveny Bisättningsjournal behövs.
Aveny Bisättning ExpeditionFull behörighet till Aveny Bisättningsjournal utom styrvärden.Licens för Aveny Bisättningsjournal behövs.
Aveny Bisättning LäsbehörigLäsbehörig i rutin Bisättningsjournal. Behörighet till Bisättningslokalerna anges per användare.Licens för Aveny Bisättningsjournal behövs.
Aveny Bisättning WEB BegravningsbyråBegravningsbyrå/Transportör som kör kistor och urnor till och från förvaltningen.Licens för WebAveny Bisättningsjournal behövs.
Aveny Bisättning WEB för annan församlingFör medarbetare från annan Församling/Pastorat som registrerar och kör kistor och urnor till och från aktuell förvaltning.Licens för WebAveny Bisättningsjournal behövs.

Aveny Grav

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i AvenyLicens
Aveny Grav AdministratörFull behörighet till Aveny Grav inkl. styrvärden. Behörig till samtliga faktureringsgrupper som avser Aveny Grav. Full behörighet till WebAveny Grav och WebAveny myCartaLicens för Aveny Grav behövs.
Aveny Grav ExpeditionFull behörighet till Aveny Grav utom styrvärden. Behörig till samtliga faktureringsgrupper som avser Aveny Grav. Full behörighet till WebAveny Grav och WebAveny myCartaLicens för Aveny Grav behövs.
Aveny Grav ArbetsledareLäsbehörig i Aveny Grav. Dock behörig att skapa och skriva ut arbetsunderlag i Aveny Grav. Full behörighet till WebAveny Grav och WebAveny myCartaLicens för Aveny Grav eller WebAveny Grav behövs.
Aveny Grav KyrkogårdsarbetareLäsbehörig i Aveny Grav. Full behörighet till WebAveny Grav och WebAveny myCarta förutom vanvårdsinventeringen.Begränsad licens för Aveny Grav eller licens för WebAveny Grav behövs.
Aveny Grav LäsbehörigLäsbehörighet både vad gäller Aveny Grav och WebAveny GravBegränsad licens för Aveny Grav eller licens för WebAveny Grav behövs.

Aveny myCarta

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i MyCartaLicens
Aveny myCarta AdministratörFull behörighet till alla funktioner i myCarta Desktop. Denna roll ger inga rättigheter i Aveny Grav
Licens för Aveny myCarta behövs.
Aveny myCarta LäsbehörigGer behörighet att visa gravinformation, samt att visa Teman i myCarta Desktop.
Licens för Aveny myCarta behövs.
Aveny myCarta Publicera kartorGer behörighet att publicera karta till Svenska Gravar. Är tänkt att kombineras med Administratörs-rollen.Licens för Aveny myCarta behövs.

Aveny Kremation

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i AvenyLicens
Aveny Kremation AdministratörFull behörighet till Aveny Kremation. Behörig till samtliga fakturerings-grupper som avser Aveny Kremation.Licens för Aveny Kremation behövs.
Aveny Kremation LäsbehörigLäsbehörighet i Aveny Kremation.Licens för Aveny Kremation behövs.

Aveny Bokning

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i AvenyLicens
Aveny Bokning AdministratörFull behörighet till Aveny Bokning inkl. styrvärden. Behörig till samtliga bokningsgrupper. Behörig till alla faktureringsgrupper som avser Aveny Bokning.Licens för Aveny Bokning behövs.
Aveny Bokning ExpeditionFull behörighet till Aveny Bokning utom styrvärden och resurser. Behörig till samtliga bokningsgrupper. Behörig till alla faktureringsgrupper som avser Aveny Bokning. Kan lägga upp manuella order i rutin Order. Kan rapportera Statistik.Licens för Aveny Bokning behövs.
Aveny Bokning BokningsbeställningarKan ta emot begravning, dop och vigselbeställningar för de bokningsgrupper man är behörig till. Göra inställningar kopplade till funktionen ”Beställa dop och vigsel via webben” om funktionen används. Behörighet till bokningsgrupperna anges per användare. Rollen är ett komplement till Bokning Administratör eller Expedition.
Licens för Aveny Bokning behövs.
Aveny Bokning LäsbehörigHar behörighet till snabbokning, statistik, grupp av personer. Behörighet till bokningsgrupperna anges per användare.Begränsad licens för Aveny Bokning behövs.
Aveny Bokning PubliceringAnnonsera och Publicera i Aveny Bokning. Behörig till alla bokningsgrupper. Rollen är ett komplement till Bokning Administratör eller Expedition.Licens för Aveny Bokning behövs.
Aveny Bokning WEB begravningsbyråBegravningsbyråer som kan beställa begravningar via WebAveny Bokning.Utökad licens för WebAveny Bokning behövs.
Aveny Bokning WEB för annan församling  Församlingar som inte ingår i den egna församlingen/pastoratet och som ska kunna beställa begravningar via WebAveny Bokning.Utökad licens för WebAveny Bokning behövs.
Aveny Bokning WEB BokareKan boka ”Övriga aktiviteter” i de bokningsgrupper man är behörig till. Kan även fylla i statistik. Behörighet till boknings-grupperna anges per användare.Utökad licens för WebAveny Bokning behövs.
Aveny Bokning WEB Boka GudstjänstTilläggsroll till ”Aveny Bokning WEB Bokare” som gör att man även kan boka gudstjänster i de bokningsgrupper man är behörig till.Utökad licens för WebAveny Bokning behövs.
Aveny Bokning WEB LäsbehörigKan se aktiviteter för de bokningsgrupper man kommer åt. Behörighet till boknings-grupperna anges per användare.Grundlicens för WebAveny Bokning behövs.
Aveny Bokning WEB publiceringKan publicera både externt och internt i Nationella kalendern. Behörighet till boknings-grupperna anges per användare.Utökad licens för WebAveny Bokning behövs.
Aveny Bokning Web StatistikKan fylla i statistik i WebAveny Bokning och även i Statistikappen och Nya Aveny.Utökad licens för WebAveny Bokning behövs.

Aveny Diarium

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i AvenyLicens
Aveny Diarium AdministratörFull behörighet till Aveny Diarium inkl. styrvärden. Behörig till samtliga diariegrupper.
Licens för Aveny Diarium behövs.
Aveny Diarium ExpeditionFull behörighet till Aveny Diarium. Behörig till samtliga diariegrupper. Ej behörig till styrvärden.
Licens för Aveny Diarium behövs.
Aveny Diarium LäsbehörigBehörighet att se de diariegrupper man är behörig till. Behörighet till diariegrupperna anges per användare.
Begränsad licens för Aveny Diarium behövs.
Aveny Diarium Web LäsbehörigKan komma åt postlistan och ärendelistan i WebAveny Diarium
Licens för WebAveny Diarium krävs

Musik

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i AvenyLicens
Aveny Musik MusikerFull behörighet till Aveny MusikLicens för Aveny Musik behövs.

Gemensam roll Bokning, Bisättning och Kremationsjournal

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i AvenyLicens
Aveny Tvist, HandläggareBehörighet till rutin Tvist i delprogrammen Bokning, Bisättning och KremationsjournalLicens för Aveny Bokning, Bisättning eller Kremationsjournal behövs.

Gemensam roll Aveny

Roll/behörighet i GBSBeskrivning av behörighet i AvenyLicens
Aveny GDPR-ansvarigRollen ger åtkomst till rutinerna ”GDPR Register” och ”GDPR Inventering” i WebAveny. I Aveny ges åtkomst till rutinen ”Registerutdrag” för möjligheten att göra registerutdrag på begäran.  Ingen speciell licens för detta. Räcker att man kommer åt Aveny och WebAveny.