De första årsmöteshandlingarna för Användarföreningen är från 1994, men det första användarmötet hölls redan 1988. Användarföreningen är en fristående förening, eget organisationsnummer som administreras av Eniac.

Enligt § 1 i föreningens stadgar är föreningens mål att verka för förbättringar av gemensamma datarutiner och utgöra en kontaktyta för användarna.

Användarna ska kunna vända sig till Användarföreningen med synpunkter och önskemål gällande Aveny. Det kan gälla support, programutveckling och annat.

Se styrelsen 2019-2020 nedan, här finns kontaktuppgifter till de personer som du önskar kontakta gällande Avenys olika program.

Ekonomi GAS/Diarium:
Ordförande Magnus Evenseth
magnus.evenseth@svenskakyrkan.se, 031-731 85 02

Ekonomi GAS:
Sekreterare Heléne Gustafsson
helene.gustafsson@svenskakyrkan.se, 033-17 94 09

Lön:
Margareta Adolfsson (medlem i lönegruppen, Hogia) margareta.adolfsson@svenskakyrkan.se, 040-27 90 20

Grav/Kremation/Bisättning:
Vise ordförande Roger Bergel
roger.bergel@svenskakyrkan.se, 026-17 05 09

Grav/Bisättning:
Pernilla Lundkvist
pernilla.lundkvist@svenskakyrkan.se, 046-71 88 22

Grav/Bisättning/Kartor:
Katarina Evenseth
katarina.evenseth@svenskakyrkan.se, 031-731 82 95

Ekonomi/Anläggning:
Kassör Agneta Lundell
agneta.lundell@svenskakyrkan.se, 0302-52 25 56

Revisorer
Karolina Granath,
karolina.granath@svenskakyrkanlinkoping.se, 013-20 50 03

Christina von Leitgeb
christina.von.leitgeb@svenskakyrkan.se, 040-27 90 16

Revisorsersättare
Linnéa Törnqvist
linnea.tornqvist@svenskakyrkan.se, 070-222 42 58

Valberedning
Marie Fischer, sammankallande
marie.fischer@svenskakyrkan.se, 031-761 93 21

Carina Eriksson
carina.k.eriksson@svenskakyrkan.se, 031-761 93 14

Lennart Sandling
lennart.sandling@svenskakyrkan.se, 031-731 88 71