Användarföreningen

De första årsmöteshandlingarna för Användarföreningen är från 1994, men det första användarmötet hölls redan 1988. Användarföreningen är en fristående förening, med eget organisationsnummer som administreras av Eniac.

Användarföreningens dokument kan hittas under kundsidorna.

Enligt § 1 i föreningens stadgar är föreningens mål att verka för förbättringar av gemensamma datarutiner och utgöra en kontaktyta för användarna.

Användarna ska kunna vända sig till Användarföreningen med synpunkter och önskemål gällande Aveny. Det kan gälla support, programutveckling och annat.

Se styrelsen 2022-2023 nedan, här finns kontaktuppgifter till de personer som du önskar kontakta gällande Avenys olika program.


Grav/Kremation/Bisättning/Karta/ Bokning
Ordförande Roger Bergel
roger.bergel@svenskakyrkan.se, 026-17 05 09

Ekonomi (Ekonomitjänsten)/ Bokning
Vice ordförande Patrik Samin
patrik.samin@svenskakyrkan.se, 0920-27 70 12

Ekonomi (Ekonomitjänsten)
Sekreterare Heléne Samuelsson
helene.samuelsson@svenskakyrkan.se, 033-17 94 09

Ekonomi/ Anläggning (Egen regi) och Lön
Kassör Carina Lundström
carina.lundstrom@svenskakyrkan.se, 08-508 88 655

Bokning
Johan Dalstad
johan.dalstad@svenskakyrkan.se, 019-15 45 56

Grav/Bisättning/Bokning/ Diarium
Pernilla Lundkvist
pernilla.lundkvist@svenskakyrkan.se, 046-71 87 22

Ekonomi/ Anläggningar (Ekonomitjänsten) och Lön
Charlotte Eriksson
charlotte.eriksson@svenskakyrkan.se, 031-17 98 06

Revisor
Karolina Granath,
karolina.granath@svenskakyrkanlinkoping.se, 013-20 50 03

Revisor
Per Bodemar
per.bodemar@svenskakyrkan.se, 031-761 93 28

Revisorsersättare
Linnéa Törnqvist
linnea.tornqvist@svenskakyrkan.se, 070-222 42 58

Valberedning, sammankallande
Yvonne Haag
yvonne.haag@svenskakyrkan.se, 0303-669 64

Valberedning
Lena Andersson
lena.i.andersson@svenskakyrkan.se, 0418-574 53

Valberedning
Magnus Evenseth
magnus.evenseth@svenskakyrkan.se, 031-731 85 02