Användarföreningen

De första årsmöteshandlingarna för Användarföreningen är från 1994, men det första användarmötet hölls redan 1988. Användarföreningen är en fristående förening, med eget organisationsnummer som administreras av Eniac.

Användarföreningens dokument kan hittas under kundsidorna.

Enligt § 1 i föreningens stadgar är föreningens mål att verka för förbättringar av gemensamma datarutiner och utgöra en kontaktyta för användarna.

Användarna ska kunna vända sig till Användarföreningen med synpunkter och önskemål gällande Aveny. Det kan gälla support, programutveckling och annat.

Se styrelsen 2021-2022 nedan, här finns kontaktuppgifter till de personer som du önskar kontakta gällande Avenys olika program.

Ekonomi GAS/Bokning
Ordförande Magnus Evenseth
magnus.evenseth@svenskakyrkan.se, 031-731 85 02

Ekonomi GAS
Sekreterare Heléne Samuelsson
helene.samuelsson@svenskakyrkan.se, 033-17 94 09

Grav/Kremation/Bisättning/Karta
Vise ordförande Roger Bergel
roger.bergel@svenskakyrkan.se, 026-17 05 09

Ekonomi/Anläggning (Ej GAS), Lön Hogia, medlem i Lönegruppen
Kassör Agneta Lundell
agneta.lundell@svenskakyrkan.se, 0302-52 25 56

Bokning
Johan Dalstad
johan.dalstad@svenskakyrkan.se, 019-15 45 56

Grav/Bisättning/Karta/Bokning
Pernilla Lundkvist
pernilla.lundkvist@svenskakyrkan.se, 046-71 87 22

Ekonomi (Egen regi)
Carina Lundström
carina.lundstrom@svenskakyrkan.se, 08-508 88 655

Revisor
Karolina Granath,
karolina.granath@svenskakyrkanlinkoping.se, 013-20 50 03

Revisor
Per Bodemar
per.bodemar@svenskakyrkan.se, 031-761 93 28

Revisorsersättare
Linnéa Törnqvist
linnea.tornqvist@svenskakyrkan.se, 070-222 42 58

Valberedning, sammankallande
Yvonne Haag
yvonne.haag@svenskakyrkan.se, 0303-669 64

Valberedning
Lena Andersson
lena.i.andersson@svenskakyrkan.se, 0418-574 53