2020 går mot sitt slut! Nu kan du anmäla dig till årets Årsavslutskurser!

Aveny Ekonomi – Digitalt

1 december klockan 09.00-12.00 – Del 1      Anmäl dig här!
Årsavslut i Aveny Ekonomi, avsluta året i systemet med genomgång av checklista.

2 december klockan 09.00-12.00 – Del 2       Anmäl dig här!
Årsavslut i Aveny Ekonomi, rapporter, noter och branschanpassning. Fokus på framtag av uppgifter till noter som hör ihop med redovisningen tex. avseende begravningsverksamheten.

8 december klockan 09.00-12.00 Del 1      Anmäl dig här!
Årsavslut i Aveny Ekonomi, avsluta året i systemet med genomgång av checklista.

9 december klockan 09.00-12.00 – Del 2      Anmäl dig här!
Årsavslut i Aveny Ekonomi, rapporter, noter och branschanpassning. Fokus på framtag av uppgifter till noter som hör ihop med redovisningen tex. avseende begravningsverksamheten.

Aveny Grav – Digital

3 december klockan 09.00-12.00      Anmäl dig här!
Årsavslut i Aveny Grav, vi går igenom checklistor för årsavslut och specifikationer för bokslut.

10 december klockan 09.00-12.00     Anmäl dig här!
Årsavslut i Aveny Grav, vi går igenom checklistor för årsavslut och specifikationer för bokslut.

Aveny Hogia PA – Digitalt

3 december klockan 09.00-12.00       Anmäl dig här!

10 december klockan 14.00-17.00      Anmäl dig här!

Pris 1/2-dagskurs

2.590 kr för den första deltagaren från en viss förvaltning
1.940 kr för ytterligare deltagare från samma förvaltning

Pris 1-dagskurs (Del 1 och 2)

3.450 kr för den första deltagaren från en viss förvaltning
2.590 kr för ytterligare deltagare från samma förvaltning

Om en och samma person väljer att deltaga i flera årsavslutskonferenser gäller ”första deltagare”-pris* för första konferensen och reducerat pris
(1 940 kr) för andra och eventuellt tredje årsavslutskonferensen.

Moms tillkommer.

Dokumentation i tryckt format ingår i priset.