Digital Grundkurs – Aveny Order Fakturering – den 2 mars 2021

Kursdatum: 20210302 Program (PDF)

Målet med kursdagen är att du ska få kunskap om hela faktureringsflödet från artikelregistrering till orderskapande och fakturering.

Du ska känna till möjligheten att skicka fakturor via svenska kyrkans fakturaväxel för att effektivisera utskrifts- och distributionsmoment som ett alternativ till att skriva ut lokalt. Under kursdagen informerar vi om elektroniska kundfakturor via KOB och e-faktura till privat- och företagskunder.

Vi visar hur orderregistrering går till i WebAveny, går igenom inbetalningsrutiner och hur information om kunder och fakturor kan sökas fram och tolkas.

Pris:

2.100 kr för den första deltagaren från en viss förvaltning.
1.300 kr för ytterligare deltagare från samma förvaltning.

Moms tillkommer.

Anmäl dig här:De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.