Aveny Order/Fakturering – Grundkurs i Mölndal

Kursdatum: 5 februari, 2020 Program (PDF)

Målet med kursdagen är att du ska få kunskap om hela faktureringsflödet från artikelregistrering till orderskapande och fakturering. Du ska känna till möjligheten att skicka fakturor via svenska kyrkans fakturaväxel för att effektivisera utskrifts- och distributionsmoment som ett alternativ till att skriva ut lokalt. I Aveny kan vi sedan länge hantera elektroniska kundfakturor via KOB, men nu fungerar det även att skicka e-faktura till privat- och företagskunder vilket vi också informerar om under kursdagen. Vi visar hur orderregistrering går till i WebAveny, går igenom inbetalningsrutiner och hur information om kunder och fakturor kan sökas fram och tolkas.

Program:
• Kundregister
• Artiklar och standardtexter
• Order i Aveny och WebAveny
• Fakturering
• Utskrift och distribution av fakturor lokalt
• Utskrift och distribution via Svenska kyrkans fakturaväxel
o Central utskrift
o E-faktura privat och e-faktura företag
o Elektroniska inomkyrkliga fakturor via KOB
• Inbetalningar

 

Anmäl dig härDe personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.