Aveny Order Fakturering – grundkurs heldag den 8 februari – digitalt

Kursdatum: 20220208 Program (PDF)

Målet med kursdagen är att du ska få kunskap om hela faktureringsflödet från
artikelregistrering till orderskapande och fakturering. Du ska känna till möjligheten att
skicka fakturor via svenska kyrkans fakturaväxel för att effektivisera utskrifts- och
distributionsmoment som ett alternativ till att skriva ut lokalt. Under kursdagen
informerar vi om elektroniska kundfakturor via KOB och e-faktura till privat- och
företagskunder. Vi visar hur orderregistrering går till i WebAveny, går igenom
inbetalningsrutiner och hur information om kunder och fakturor kan sökas fram och
tolkas.

Anmäl dig här:De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.