Aveny myCarta – grundkurs – Mölndal

Kursdatum: 20230228 Program (PDF)

När: 09:00 – 16:00, 28 februari 2023

Plats: Eniac i Mölndal

För er som inte har gått någon utbildning tidigare eller vill förnya kunskaperna.

På grundkursen får du lära dig att förstå programmets uppbyggnad, samt att hitta i kartan: zooma, söka, ta fram information. Du får också lära dig att mäta i kartan, rita och anteckna samt att skapa utskrifter. Kursen avslutas med en genomgång av kartfunktionerna som är kopplade till Aveny.

 

Pris: 4.990 kr. per deltagare. Moms tillkommer.

I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe.

Anmälan är bindande. Anmäld deltagare får bytas ut mot annan deltagare.

Kurser med för få anmälda deltagare kan komma att ställas in.

Varje deltagare får en bekräftelse med vägbeskrivning via e-post.

 

Anmäl senast: 2023-02-13

 De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.