Aveny myCarta – fortsättningskurs – Mölndal

Kursdatum: 20230301 Program (PDF)

När: 09:00 – 16:00, 1 mars 2023

Plats: Eniac i Mölndal

Kräver att du har gått Grundkursen.

Fortsättningskursen innehåller fler praktiska övningsexempel och innefattar: kartredigering med Geometrimodulen, Urval och attributhantering, kartuppbyggnad och grundlig genomgång av programmets gravkopplingar.

 

Pris: 4.990 kr. per deltagare. Moms tillkommer.

I avgiften ingår dokumentation, lunch och kaffe.

Anmälan är bindande. Anmäld deltagare får bytas ut mot annan deltagare.

Kurser med för få anmälda deltagare kan komma att ställas in.

Varje deltagare får en bekräftelse med vägbeskrivning via e-post.

 

Anmäl senast: 2023-02-14

 De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.