Aveny myCarta – Fortsättningskurs

Kursdatum: 20221110 Program (PDF)

Fortsättningskurs i Aveny myCarta i Eniacs utbildningslokal i Mölndal

Kräver att du har gått Grundkursen och att du har hunnit arbeta i programmet.

Fortsättningskursen innehåller fler praktiska övningsexempel och innefattar: kartredigering med Geometrimodulen, Urval och attributhantering, kartuppbyggnad och grundlig genomgång av programmets gravkopplingar.

När: 10 november, kl 09-16

Pris: 4.750 kr per deltagare, moms tillkommer.

Anmäl dig senast 2022-10-26De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.