Aveny Ekonomisk analys – grundkurs halvdag – digitalt

Kursdatum: 20230321 Program (PDF)

En grundkurs som ger dig en förståelse för hur du kan använda Avenys analysverktyg Ekonomisk analys. Under passet kommer vi gå igenom hur du kan använda färdiga analysmallar för att få fram informationen i en rapport. Både analysmallar som visar er församlings/pastorats koddelar som summeringsnivåer, samt analysmallar med fasta texter gås igenom. Vi visar hur man kan gå vidare för att förstå vart siffrorna kommer ifrån. Öppna verifikationer, se fakturabilder och underlag, läs meddelanden och se attestantinformation mm. Du får också kunskap om hur du kan anpassa och spara versioner av standard-analysmallarna som dina egna. Och du får även lära dig att bygga en helt egen analys från grunden. Hur du kan ta med dig informationen du får fram i analyserna går vi också igenom; utskrift, export till Excel och visning av innehållet i en graf.

Mer information, inkl. pris hittas i program (PDF)

Anmäl dig senast: 2023-03-07De personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.