Aveny Ekonomi och Leverantörsreskontra- Grundkurs 2 dagar Mölndal

Kursdatum: 8 januari, 2020 Program (PDF)

En grundläggande tvådagarskurs i delprogrammen Aveny Ekonomi och Aveny Leverantörsreskontra. Vi går igenom leverantörsfakturans väg genom Aveny och Webaveny, både avseende registrering, attestering och utbetalning. Dessutom registrerar vi verifikationer, gör urval samt tar fram kontoanalyser och ekonomirapporter.

Program:
• Allmän genomgång av Aveny
• Leverantörsregistret
• Fakturans väg genom Aveny
• Fakturabevakning och urval
• Kodsträngens uppbyggnad
• Verifikationsregistrering
• Bokföringsjournal
• Kontoanalys
• Ekonomirapporter

 

Anmäl dig härDe personuppgifter du aktivt registrerar i webbformuläret i samband med anmälan till våra kurser behandlas i Eniacs kundregister.

Uppgifterna används för att Eniac ska kunna tillhandahålla och administrera beställda tjänster, kunna vara behjälplig om du tar kontakt med oss samt fungera som underlag vid faktuering.

Uppgifterna sparas som längst sex månader efter genomförd kurs och du kan när som helst kontakta oss och begära att uppgifterna raderas.

Information om dina personuppgifter kan, vid de kurstillfällen tredje part står till tjänst med lunch/middag, komma att lämnas ut till tredje part för att kunna uppfylla särskilda önskemål vad gäller exempelvis kost.

Jag samtycker till att Eniac behandlar mina personuppgifter enligt ovan.